Skip to main content

Polityka prywatności

16 październik, 2018

Operator „96MOTO Adrian Gwoździk", szanuje prawo do prywatności Użytkowników serwisu 96MOTO W szczególności dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Korzystanie z Serwisu 96MOTO jest realizowane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

 

Informujemy, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies.

Słownik pojęć:

 • cookie - jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,
 • log systemowy - jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie,
 • adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny),
 • protokół SSL - specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem.
 1. Administratorem danych dotyczących Użytkowników gromadzonych z wykorzystaniem Serwisu 96MOTO jest: 96MOTO Adrian Gwoździk 44-200 Rybnik, ulica 3 Maja 30A Business Center K1,
 2. Gromadzenie danych

  W zakresie korzystania z Serwisu przez Użytkownika przechowujemy dane przekazane bezpośrednio przez Użytkownika dotyczące rejestracji i informacji o jego koncie. W celu korzystania ze świadczonych przez nas Usług możemy zbierać następujące informacje:

  1. W ramach typ konta: Firma:
   • pełna nazwa,
   • adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
   • adres i nazwa firmy,
   • numer NIP.
   • nazwę użytkownika
  2. W ramach typ konta: Osoba prywatna:
   • pełna nazwa
   • adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
   • nazwę użytkownika

Podanie powyższych danych jest niezbędne do korzystania z usług oferowanych w ramach konta w Serwisie 96MOTO

W trakcie korzystania z naszych Usług, Użytkownik może również dobrowolnie podać następujące dodatkowe dane osobowe:

 • adres
 • numer telefonu

W przypadku kontaktu mailowego zbieramy wszystkie informacje, które Użytkownik zdecyduje się przekazać w trakcie korespondencji z naszymi pracownikami lub przedstawicielami.

Podanie danych wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak bez ich podania może nie być możliwe korzystanie z Serwisu w zakresie funkcjonalności, które tego wymagają (np. publikacji ogłoszenia).

 Dane gromadzone automatycznie w trakcie korzystania z Usług Serwisu przez Użytkownika to  zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 • publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie,
 • nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa,
 • nazwy Użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czasu nadejścia zapytania,
 • pierwszego wiersza żądania http,
 • kodu odpowiedzi http,
 • liczby wysłanych przez serwer danych,
 • adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik,
 • informacji o przeglądarce Użytkownika,
 • informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Powyżej wskazane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Serwisu.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies. Gromadzone w ten sposób informacje wykorzystywane są m.in. do:

 • zarządzania Serwisem,
 • stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa,
 • badania zagregowanego ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych.
 1. Przetwarzanie danych osobowych

Zebrane za pośrednictwem Serwisu dane dotyczące Użytkownika mogą być wykorzystane w celu ustalania dostosowania zawartości Serwisu do potrzeb Użytkownika oraz w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego zapytanie przez Użytkownika.

Gromadzone dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane osobom trzecim oraz organizacjom międzynarodowym czy do państw trzecich. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym.

Dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularzy, na które Użytkownik wyraził zgodę przetwarzane są w celu i okresie niezbędnym do prawidłowego obsłużenia zadania.

Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych posiada uprawnienia:

 • dostępu do danych;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, przysługują osobie wyrażającej zgodę na udostępnienie danych następujące uprawnienia, o których powinien zostać poinformowany:

 • prawo dostępu tj. prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące danej osoby przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych,
 • prawo zażądania sprostowania danych jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne);
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych gdy przestaną być niezbędne Administratorowi do celów, do których zostały zebrane lub kiedy uprawniony cofnie zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej) lub jeżeli do przetwarzania doszło niezgodnie z prawem;
 • prawo przeniesienia danych do innego administratora w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem;
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sytuacji gdy Administrator przetwarza dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług lub gdy podstawą przetwarzania danych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora.
 • Prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie - zgoda może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości e-mail przesłanej do Administratora. W takiej sytuacji czynności przetwarzania dokonane przed cofnięciem zgody pozostaną zgodne z prawem, zaś po cofnięciu zgody Administrator nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych w celach, dla których uzyskał zgodę;
 1. Wykorzystanie plików Cookies 
  Serwis, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 
  Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
  • ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania;
  • późniejszego skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Serwisu z urządzeniem na którym zostały zapisane;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • dostosowania zawartości Serwisu do określonych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

  W ramach Serwisu wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:
  • „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  • „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

  Informacje w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. 

  Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
 2. Kontakt 
  W celu uzyskania dodatkowych informacji lub realizacji swoich praw, Użytkownik powinien sprawdzić swoje ustawienia konta albo skontaktować się za pomocą Formularza Kontaktowego w naszym Serwisie. Jeżeli chcesz skontaktować się z nami w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych Użytkownik może również wysłać list polecony na adres: 96MOTO Adrian Gwoździk 44-200 Rybnik, ulica 3Maja 30a Business Center K1,